• Bestaande woning verbouwen?

  Schetsontwerp Verbouwing

  vanaf €120,- incl btw

  Bouwtekening Verbouwing

  vanaf €495,- incl btw

 • Nieuwe woning bouwen?

  Schetsontwerp Nieuwbouw

  vanaf €1000,- incl btw

  Bouwtekening Nieuwbouw

  vanaf €2000,- incl btw

 • Klanten ervaringen

  Geen data gevonden, controleer je Klantenvertellen instellingen

Het bestemmingsplan: Alles wat je moet weten

Bestemmingsplan

Wanneer je gaat bouwen of verbouwen krijg je te maken met een bestemmingsplan. Dat is een ruimtelijk plan dat beschrijft wat er met de ruimte of grond in een gemeente mag gebeuren. Zo kan het plan beschrijven of de ruimte bestemd is voor woonruimte, kantoorruimte, bedrijfsruimte of een andere bestemming.

In dit artikel vertellen we je wat er in het bestemmingsplan staat, hoe het is opgebouwd. Hoe je deze in kunt zien, welke fasen je hebt en of je hier van af kunt wijken.

 1. Wat is een bestemmingsplan?
 2. Hoe is het bestemmingsplan opgebouwd?
 3. Hoe kun je het bestemmingsplan inzien?
 4. Welke fasen kent een bestemmingsplan?
 5. Kun je van het bestemmingsplan afwijken?


1. Wat is een bestemmingsplan?

Zoals hierboven aangegeven wordt er in een bestemmingsplan beschreven welke functie een een bepaald stuk grond of bouwwerk moet hebben. Iedere gemeente heeft de verplichting om bestemmingsplannen vast te stellen voor de gronden binnen de gemeente.

Wil je bijvoorbeeld een winkel gaan beginnen, dan is het verstandig om eerst te checken of het pand dat je voor ogen hebt wel een winkel bestemming heeft. In een bestemmingsplan is niet alleen vastgelegd welke bestemming een bepaalde grond of bouwwerk heeft, maar bijvoorbeeld ook regels over de maximale afmetingen, hoever je van de erfgrens af moet blijven, etc.

2. Hoe is het bestemmingsplan opgebouwd?

Het bestemmingsplan is opgebouwd uit vier onderdelen.

Plankaart
Op de plankaart zijn alle bestemmingen (toegelaten gebruiksfuncties) aangegeven. Daarnaast bevat de plankaart ook andere informatie zoals subbestemmingen, het maximale bebouwingspercentage en maximale hoogtes.

Legenda (bij de plankaart)
Hierop staan de bestemmingsaanduidingen en andere toelichtingen

Voorschriften
Er zijn algemenen voorschriften, maar ook voorschriften per bestemming. Hieronder vallen bebouwingsvoorschriften, gebruiksbepalingen, binnenplanse ontheffingsbevoegdheden en het overgangsrecht.

Toelichting
In deze toelichting wordt verantwoord waarom er voor een bepaalde bestemming gekozen is, onder andere aan de hand van het ruimtelijk beleid van de gemeente en hogere overheden, maatschappelijke ontwikkelingen en de waarden van een gebied.

Voorbeeld plankaart

3. Hoe kun je het bestemmingsplan inzien?

Wil je een bestemmingsplan inzien, dan kan dat op twee manieren. Je kunt dit checken bij de gemeente door even te bellen. Grotere gemeenten hebben meestal een aparte afdeling hiervoor die je informatie kunnen verschaffen. Aan te raden is om te verzoeken om de informatie per mail op te sturen.

Optie twee is snel en gemakkelijk. Je kunt het bestemmingsplan namelijk ook online inzien, op www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt hier zelf de bovenstaande onderdelen bekijken. Bijvoorbeeld de plankaart en de daar aan vast hangende regels die door de gemeente zijn opgesteld. Je checkt hier dus welke bestemming je grond heeft en welke regels er gelden.

Bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Kom je er niet helemaal uit, neem dan contact op met ons, dan helpen wij je een handje. 085 001 26 00

 

4. Welke fasen kent een bestemmingsplan?

De eerste fase is de aankondiging. De gemeente moet aankondigen dat er een bestemmingsplan komt of dat er een gewijzigd wordt. Dit gebeurd vaak in de vorm van een bewonersbrief of een huis aan huis blad. Door de gemeente wordt er dan een uitwerkingsplan of wijzigingsplan gemaakt, waarna er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld wordt.

Dit ontwerpbestemmingsplan kan zes weken lang ingezien worden. Dat kun je online doen of bij de gemeente zelf. Tijdens deze zes weken heb jij de mogelijkheid om je mening te geven over het ontwerp of om in beroep te gaan. In de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan kun je zien hoe je dit kunt doen. Na deze zes weken moet de gemeente binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Wanneer het vastgesteld is, moet de gemeente het besluit binnen twee weken bekend maken.

Waarom is het goed om te weten als het bestemmingsplan gaat wijzigen?

Er wordt aangekondigd dat het bestemmingsplan gaat wijzigen. Vaak wordt je dan iets beperkt in je mogelijkheden. Regelmatig komt het voor dat mensen in deze situatie nog snel een vergunning aan gaan vragen voor een bepaalde verbouwing, omdat het na de wijziging niet meer mogelijk is om voor deze verbouwing een vergunning te krijgen.

5. Kun je van het bestemmingsplan afwijken?

Als je plannen in eerste instantie niet passen binnen het bestemmingsplan, dan wil dat niet per definitie zeggen dat het niet kan. Er zijn namelijk drie afwijkingsmogelijkheden die hieronder beschreven worden.

Binnenplans afwijken
Binnenplans afwijkingen zijn afwijkingsmogelijkheden die al binnen het plan zijn opgenomen. Bijvoorbeeld een afwijking van 10% van de maximale goothoogte. De procedure voor een binnenplans afwijking wijkt niet af van de normale procedure. Wel zijn hanger er bepaalde voorwaarden aan vast.

Alle informatie over binnenplans afwijken lees je op de site van Rijkswaterstaat.

Kruimelgeval
De kruimelregeling is een afwijking waarbij er een aantal categorieën bouwprojecten zijn opgenomen in artikel 4 van Bijlage II van het Bor. Onder andere bepaalde bijgebouwen, dakkapellen, nutsvoorzieningen en antenne-installaties vallen hieronder. Bij bouwprojecten die hierin zijn opgenomen kan van het bestemmingsplan worden afgeweken zonder dat het bestemmingsplan gewijzigd hoeft te worden. Dit gaat allemaal veel sneller.

Buitenplans afwijken

Afwijkingen die niet niet in het plan zijn opgenomen worden buitenplans afwijkingen genoemd. Bij deze afwijkingen is de procedure veel langer en uitgebreider. Je moet dan een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen en een document met verschillende onderzoeken, zoals een geluidsonderzoek, flora en fauna, water, archeologie enz.

 

Wil je weten wat je binnen het bestemmingsplan kunt bouwen? Plan een gratis adviesgesprek met een architect.