• Bestaande woning verbouwen?

  Schetsontwerp Verbouwing

  vanaf €120,- incl btw

  Bouwtekening Verbouwing

  vanaf €495,- incl btw

 • Nieuwe woning bouwen?

  Schetsontwerp Nieuwbouw

  vanaf €1000,- incl btw

  Bouwtekening Nieuwbouw

  vanaf €2000,- incl btw

 • Klanten ervaringen

  Geen data gevonden, controleer je Klantenvertellen instellingen

Bouwen in oosterwold

Een huis bouwen in Oosterwold?

"Bouwen in Oosterwold is een uniek project in Nederland. Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, werken en recreëren. Dat ga je als Oosterwolder zelf, alleen of met anderen doen. En zoveel mogelijk duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend. Je bouwt niet alleen zelf je huis, bedrijf of voorziening. Je gaat daarnaast ook zelf over de wegen, waterhuishouding en openbare ruimte."

Goedkoper

Bouwen in Oosterwold is goedkoper dan elders in Almere. Dit komt doordat de bewoners zelf de planvorming en uitvoering kunnen doen. Dit houdt dus in dat alle infrastructuur onderling zelf in een vereniging wordt besproken en gevormd. Onder infrastructuur valt de aanleg van waterberging, riolering, aanleg van wegen, aansluiting van nutsvoorzieningen en het openbaar groen wat er moet komen. Verder mag de woning niet groter zijn dan 12,5% van de kavelgrootte (bruto vloeroppervlak – BVO).

Overtuigd?

Wil je gaan bouwen in Oosterwold, neem dan snel contact met ons op! Voor meer informatie over het bouwproject Oosterwold ga je naar www.maakoosterwold.nl. Dit is de officiële website van Oosterwold, waarin het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenten Almere en Zeewolde zijn vertegenwoordigd. Op deze site staan alle procedures, spelregels en condities voor de verwerving van een perceel grond.
Investeringsoverzicht
Perceel selectie
Architecten selectie
Bouwen in oosterwold

"In Oosterwold Almere ben je zelfontwikkelaar. Binnen een vereniging zorg je samen voor een eigen infrastructuur en het bouwrijp maken van je grond."

Investeringsoverzicht: bouwkosten per m3

Om een inschatting te kunnen maken van de financiële gevolgen van het kopen van een bouwkavel en het bouwen van een nieuwbouw huis, kun je middels onderstaande punten een investeringsoverzicht maken. Voor de bouwkosten kun je als vuistregel het onderstaande tabel hanteren. Een woning bouwen kost gemiddeld tussen €250 en €550 per m3. Het exacte getal is afhankelijk van diverse aspecten. Heb je de prijs per m3 voor de bouwkosten gevonden? Ga dan door naar de bijkomende kosten. Er dient rekening gehouden te worden met ieder punt.
Bouwplannen Prijs per m3 incl. btw
Grotendeels zelf bouwen € 300 - € 350
Gemiddelde afwerking (afwerkingsniveau vergelijkbaar met standaard rijtjeswoningen) € 400 - € 450
Luxe afwerking (geen standaard woning, hoogwaardigere elementen) €500 - € 550

"Voordat er een architect aan de slag kan met het ontwerpen, heb je een perceel nodig. Een ontwerp is altijd uniek op een bepaalde kavel."

Perceel selectie

Bij het kiezen van een perceel, oftewel kavel, komen een aantal aspecten kijken. Hieronder heb je een lijstje van aandachtspunten. Bepaal aan de hand van deze punten of de kavel bij je past.
1. Ligging van de kavel
Een van de belangrijkste aspecten bij een woning zijn licht en uitzicht. Ben je iemand die graag een slaapkamer op het oosten wilt, zodat je met het zonlicht wakker wordt? Of wil je een duurzaam huis bouwen met zonnepanelen? Dan is het raadzaam om na te gaan of dit allemaal past binnen de ligging van de kavel. 
2. Belemmeringen
Let erop of de aanliggende kavels belemmeringen vormen. Een goede vuistregel om dit te herleiden is de 45 graden regel: de belemmeringen die naast je kavel liggen moeten even ver van je af liggen als dat ze hoog zijn. Dan heb je het minst last van belemmeringen voor bijvoorbeeld het zonlicht wat op je kavel valt.
3. Randvoorwaarden Gemeente
Controleer goed in het bestemmingsplan en welstandsnota wat er toegestaan wordt om te bouwen. Vaak zijn er regels voor de bijv. de oppervlakte en hoogte van de woning. In een welstandsnota zijn de regels voor het uiterlijk beschreven. Onze architecten kunnen je hier gratis bij helpen. Neem hiervoor contact op.
4. Planning kavels  en gebied
De gemeente heeft vaak een structuurvisie over de kavels en het gebied waarin je kavel staat. Ga goed na welke woningen en voorzieningen de gemeente van plan is om te gaan bouwen rondom de kavel. Denk hierbij aan woningen op naastgelegen kavels, maar ook wanneer wegen worden aangelegd, geluidshinder etc.
5. Kijk verder dan nieuwbouw projecten
Het is ook verstandig om verder te kijken dan alleen nieuwbouw projecten. Vaak is er verderop aan de rand van het dorp/stad een interessante kavel met een lagere prijs. Ook is het raadzaam om te kijken naar kavels waarop een bestaande woning staat welke gesloopt kan worden, om ruimte te maken voor je nieuwe woning.
6. Voorzieningen
Ga na op welke afstand de voorzieningen zijn. Denk hierbij aan speeltuinen, scholen, het centrum, winkels maar ook bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. Verder is het interessant om te kijken naar de mogelijkheden met betrekking tot parkeren en bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
7. Buurtinformatie
Kijk eens hoe de samenstelling van de buurt is. Dit kun je bijvoorbeeld achterhalen door te kijken of er veel koop of huurwoningen zijn. Wat de gemiddelde leeftijd is. Wellicht is het interessant om eens met een van de buurtbewoners in gesprek te gaan. Zo leer je het beste de omgeving van de kavel kennen.
8. Gevoel
Luister uiteindelijk naar je gevoel. Past alles binnen je budget en heb je het gevoel dat het aan je wensen voldoet? Ga er dan voor. Het moment dat je een kavel in bezit hebt, kunnen wij voor je aan de slag om je droomwoning te ontwerpen!

"Wanneer je de keuze voor een kavel gemaakt hebt kunnen wij je voorzien van een schetsontwerp."

Architecten selectie

ArchitectDirect kan je helpen bij het ontwerpen van een huis, het uittekenen van je huis in een bouwtekening voor de vergunningaanvraag en je aannemer. Wij zorgen ervoor dat je begeleid wordt in een traject om een zo duurzaam en mooi mogelijke woning te realiseren. Meer info? Neem contact met ons op of bekijk via de link hieronder de prijzen voor onze dienstverlening.
Huis ontwerpen
Schetsontwerp laten maken?