Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (docx), maar bent hiertoe niet verplicht. Als je de overeenkomst herroept, betalen wij het volledige aankoopbedrag, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, via hetzelfde betaalmiddel terug.. Je bent alleen gehouden aan de eventuele kosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding. Na het sluiten van de overeenkomst starten wij direct. Na de uitvoering van de dienst is het helaas niet meer mogelijk om te herroepen.

Je kunt je klacht telefonisch of per e-mail aan ons kenbaar maken. Binnen 2 werkdagen ontvang je een bevestiging van ontvangst én wanneer je exact een inhoudelijke reactie mag verwachten. De inhoudelijke reactie ontvang je uiterlijk binnen 14 dagen na de ontvangstbevestiging. We stellen het op prijs als je bij de klacht jouw persoonlijke projectnummer toevoegt zodat we direct aan een oplossing kunnen werken.