Algemene voorwaarden.

Voor de bestellingen op onze website geldt de rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011.
Bij het bestellen ontvang je ook een standaard taakomschrijving.

algemenevoorwaarden