Vervelend dat wij je met onze dienstverlening niet helemaal happy hebben kunnen maken. Is er onverhoopt iets niet goed gegaan en wil je hier een klacht over indienen schroom dan niet om met je architect contact op te nemen.

Je kunt je klacht telefonisch of per e-mail aan ons kenbaar maken. Normaal gesproken ontvang je nu van ons binnen 3 werkdagen een reactie op jouw klacht. Heb je binnen 3 werkdagen nog geen reactie ontvangen? Dan zijn we nog niet in de gelegenheid geweest om te reageren. In dat geval kun je uiterlijk binnen 14 dagen na je melding een reactie van ons verwachten. We stellen het op prijs als je bij de klacht jouw persoonlijke projectnummer toevoegt.

Je kunt de klacht ook melden bij Thuiswinkel.org. Thuiswinkel.org helpt je dan verder met de klachtenbemiddeling. Als de klacht van jou niet naar tevredenheid is opgelost, dan is er sprake van een geschil. Dit geschil kun je voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. Je kunt ook 4 weken na jouw melding direct een geschil indienen bij de commissie

Als lid van Thuiswinkel.org met Thuiswinkel Waarborg-keurmerk zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. Mochten wij er samen om welke reden dan ook niet uitkomen? Neem dan contact op met de geschillencommissie of ga naar naar het Europese ODR platform.