• Bestaande woning verbouwen?

  Schetsontwerp Verbouwing

  vanaf €120,- incl btw

  Bouwtekening Verbouwing

  vanaf €495,- incl btw

 • Nieuwe woning bouwen?

  Schetsontwerp Nieuwbouw

  vanaf €1000,- incl btw

  Bouwtekening Nieuwbouw

  vanaf €2000,- incl btw

 • Klanten ervaringen

  Geen data gevonden, controleer je Klantenvertellen instellingen

Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig?!

Bouwvergunning

We hebben al bijna 1400 woningeigenaren voorzien van een uniek ontwerp en bouwtekeningen voor hun spik-splinter-nieuwe verbouwing! Een nieuw bijgebouw, aanbouw, uitbouw of dakopbouw. Bij veel klanten was één van de eerste vragen: heb ik hier een bouwvergunning voor nodig? Daarom leggen we vandaag haarfijn uit hoe wij onderzoeken of een bouwvergunning noodzakelijk is?!

Een bouwvergunning: welke factoren spelen een rol?

Bij het bepalen of je een bouwvergunning nodig hebt of niet, spelen altijd drie factoren een rol. Namelijk de WABO, het bestemmingsplan en het bouwbesluit.

A] WABO

Sinds 1 Oktober 2010 hebben we in Nederland een nieuwe wet genaamd de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Onze overheid heeft deze wet aangenomen om zo veel mogelijk vergunningen onder één dak te plaatsen. Met betrekking tot gebouwen en verbouwingen staan hier regels in omschreven waarmee gemeenten moeten handhaven ofwel: wat moet de gemeente allemaal doen als jij bouw of verbouwplannen hebt? Welke documenten mogen ze van je eisen, hoelang mogen ze over de toetsing doen en wat voor inspraak hebben medeburgers.

B] Bestemmingsplan

Ieder gebouw in Nederland is onderdeel van een bepaald bestemmingsplan. Bestemmingsplannen zijn in principe provinciale plannen waarin op grote/grove schaal is bepaald welke functies wáár mogen plaatsvinden. Je wil bijvoorbeeld geen school op een industrieterrein of een vuilnisstortplaats midden in een woonwijk. Ook de (maximale) afmeting van een gebouw én positie op je perceel is hier vastgelegd. In enkele gevallen is er in het bestemmingsplan een welstandsnota opgenomen waarin staat omschreven hoe je woning of aanbouw er grofweg uit moet zijn. Bijvoorbeeld welke kleur je kozijnen moeten hebben, welke materialen je voor de buitengevel moet gebruiken of dat je een plat dak of een steile kap moet maken.

C] Bouwbesluit

Het Nederlandse bouwbesluit (nieuwste versie uit 2012) stamt uit 1992. Het bouwbesluit is een verzameling aan technische eisen en specificaties waar gebouwen aan moeten voldoen. Onze overheid heeft dit besluit gevormd om er voor te zorgen dat jij en ik altijd in een woning kunnen verblijven die veilig, sterk, gezond en sinds kort ook energiezuinig genoeg is, geheel conform de standaarden van deze tijd.

Hoe ga je checken of een bouwvergunning nodig is?

Voor elk regeltje zijn er online tools die je zelf kunt gebruiken om te controleren of een bouwvergunning verplicht is. Omdat we graag onze kennis delen, geven we hieronder een korte uitleg over deze tools?!

Regel A | Het omgevingsloket.

Om te controleren of je binnen de regels van de WABO vergunningsvrij je aanbouw, opbouw of bijgebouw mag maken gebruiken wij altijd de website van de overheid www.omgevingsloket.nl. We lopen de stappen even voor je door:

1. Locatie

Vul de postcode en het huisnummer in van de woning (of een ander gebouw) waar je de check voor wilt uitvoeren.

2. Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning

Hier ga je omschrijven wat voor soort werkzaamheden je wilt uitvoeren. In bijna alle gevallen gaat het hier om een “bijbehorend bouwwerk bouwen”. Hier is je aanbouw, opbouw, uitbouw, dakkapel en vrijstaand bijgebouw bijvoorbeeld in opgenomen.

2. Werkzaamheden binnen de watervergunning

*slaan wij altijd over tenzij we Shell aan de telefoon hebben*

3. Checken

Nu komt er een hele riedel aan keuzes die je in een pop-up menu moet maken. Als je even de tijd hebt kun je bij de lastigere vragen een vakje openen waar een afbeelding met toelichting in staat zodat je beter begrijpt wat je moet invullen. Als je dit wat vaker doet wordt je er handig in en loop je er met gemak binnen 10 minuten doorheen.

TIP! Als de uitkomst zo dadelijk negatief is, speel dan nog wat met de opties. Zo kom je er ook achter wat je maximaal wél vergunningsvrij mag bouwen;)

4. Uitkomst

Je kunt nu zien wat de uitkomst is…. Spannend! Je ziet of je wél of géén omgevingsvergunning nodig hebt. Maarrrr, in de lettertjes daaronder zie je dat er een verwijzing naar het bestemmingsplan wordt gemaakt om te onderzoeken of er andere regelgeving van toepassing is. Daarom gaan we door naar hoofdstuk B!

Regel B | Ruimtelijkeplannen.

Zodra we de vergunningscheck hebben uitgevoerd gaan wij op www.ruimtelijkeplannen.nl speuren naar het bestemmingsplan dat hoort bij jouw perceel. Vul op de website je postcode en huisnummer in en de interface zoomt vanzelf in op het perceel dat van jouw is.

Op de interactieve kaart kun je zien waar je perceelgrenzen liggen, hoe je bestaande woning op het perceel ligt, waar de grenzen van je bouwvlak ophouden en natuurlijk wat voor bestemming er op je perceel zit (meestal wonen).  In enkele gevallen staat er ook nog een symbool met cijfertjes. Dit zijn de goothoogte en de bouwhoogte die je maximaal mag maken voor het hoofdgebouw.

Aan de rechterzijde van het scherm kun je de bestemmingsplanregels downloaden. Zoek naar de bestemming die bij je perceel hoort (wonen) en dan naar het artikel over bijgebouwen. Dit artikel gaat ook over aanbouwen, overkappingen en eventueel over opbouwen.

Let op! Controleer aan de rechterzijde van het scherm ook of er een welstandsnota van kracht is op je perceel! Daarin staan regels over hoe je aanbouw of bijgebouw er ongeveer uit moet zien.

Regel C | Technische eisen van je verbouwing.

We sluiten af met een mooi onderdeel. Waar moeten gebouwen technisch gezien aan voldoen?! Aan alle onderdelen die je gaat verbouwen, of het nu een constructieve balk, een nieuw kozijn of een andere trap is, overal zijn regeltjes voor.
Als ik al deze eisen in een korte blogpost voor je kon omschrijven, dan hadden wij geen werk meer?. Voor dit laatste onderdeel heb je namelijk een Architect nodig waar je blij van wordtJ. Hij of zij kan door 7 jaar opleiding namelijk precies vertellen waar je hele verbouwing aan moet voldoen en zet dit daarom altijd op alle bouwtekeningen! Zo voldoet je verbouwing aan alle regels, zet de aannemer alles op de juiste maat neer, maar veel belangrijker: woon jij in een verbouwd huis dat veilig, sterk, gezond, energiezuinig, maar vooral mooi is!

Ben je zelf aan het onderzoeken of je dus vergunningsvrij mag verbouwen en heb je hulp nodig? Bel of chat dan met een van onze architecten!