• Bestaande woning verbouwen?

  Schetsontwerp Verbouwing

  vanaf €120,- incl btw

  Bouwtekening Verbouwing

  vanaf €495,- incl btw

 • Nieuwe woning bouwen?

  Schetsontwerp Nieuwbouw

  vanaf €1000,- incl btw

  Bouwtekening Nieuwbouw

  vanaf €2000,- incl btw

 • Klanten ervaringen

  Geen data gevonden, controleer je Klantenvertellen instellingen

Je appartement verbouwen. Heb je toestemming van de VvE nodig?

Wanneer je een appartement koopt is dit bijna altijd een onderdeel van een groter gebouw. In de volksmond zeg je natuurlijk dat je een appartement gekocht heb, maar eigenlijk heb je een aandeel in het gehele gebouw gekocht. Je verkrijgt hierdoor het recht het appartement te mogen gebruiken. Je krijgt dan te maken met de VvE. Maar wat is de VvE precies?

  1. Wat is de VvE?
  2. Wanneer is er een VvE?
  3. Wat doet de VvE?
  4. Hoe gaat de besluitvorming bij een VvE?
  5. Ik ben het niet eens met het besluit van de VvE, kan ik in beroep gaan?
  6. Heb je altijd toestemming nodig van de VvE om te mogen verbouwen?
  7. Wat als ik al gebouwd heb zonder toestemming van de VvE?

1. Wat is de VvE?

VVE is de afkorting van Vereniging van Eigenaren. Wanneer je een appartement koopt, eigenlijk dus een appartementsrecht, wordt je automatisch lid van de VVE. Iedere eigenaar in het gebouw is dus lid van de VVE. Daar kun je je ook niet voor afmelden, dit is verplicht. Wanneer je je appartement verkoopt wordt je lidmaatschap bij de VVE ook weer automatisch stopgezet.

2. Wanneer is er een VvE?

Wanneer een gebouw gesplitst is in appartementsrechten, is er altijd een VVE. Het komt er dus op neer dat er altijd een VVE is als je een appartement bezit. Als huurder ben je echter geen lid van de VVE, aangezien je geen eigenaar bent van het appartement. Wordt één huis dus juridisch gesplitst in bijvoorbeeld drie appartementen, dan wordt er door de notaris een splitsingsakte opgesteld, waarin hij ook de oprichting van de VVE opneemt.

3. Wat doet de VvE?

De belangrijkste taak van de VVE is het onderhouden en beheren van het gehele gebouw. Zowel groot als klein onderhoud. Voor groot onderhoud moet gespaard worden, iets waar de VVE ook verantwoordelijk voor is. Daarnaast wordt ook de verzekering van het gebouw geregeld door de VVE.

4. Hoe gaat de besluitvorming bij een VvE?

Zoals gezegd, iedereen die een appartementsrecht heeft in een gebouw, is onderdeel van de VVE. Besluiten kunnen genomen worden in een vergadering. Volgens de wet moet de VVE minimaal één keer per jaar een vergadering beleggen. Alle VVE leden hebben stemrecht en hebben toegang tot de vergadering. Hoe zwaar iedere stem telt, wordt bepaald in het splitsingsregelement. 

Voor gewone besluiten is een meerderheid van de stemmen nodig, wat neerkomt op de helft van de stemmen plus één. Voor bijzondere besluiten, zoals het wijzigen van de splitsingsakte is een meerderheid van 4/5 nodig, tenzij de splitsingsakte een andere verhouding aangeeft.

5. Ik ben het niet eens met het besluit van de VvE, kan ik in beroep gaan?

Besluiten van de VVE kunnen nietig worden verklaard door de rechter, wanneer het besluit in strijd is met de wet of splitsingsakte. Wanneer het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, kan het besluit zelfs vernietigd worden. Er mogen dus geen besluiten genomen worden die onredelijk zijn. Een wens voor een uitbouw mag bijvoorbeeld niet geweigerd worden op onredelijke gronden, of verleend worden op onredelijke gronden. Als dat wel gebeurd kan diegene die de aanvraag doet zich richten tot de rechter om het besluit aan te vechten.

6. Heb je altijd toestemming nodig van de VvE om te mogen verbouwen?

Wettelijk gezien mag iedere appartementseigenaar zonder toestemming van de VVE veranderingen aanbrengen in zijn woning. Maar… In het splitsingsregelement mag daar van worden afgeweken, wat vaak het geval is. Zo is er vaak bepaald dat toestemming nodig is van de vergadering om een opbouw, aanbouw of onderbouw te maken. In ditzelfde splitsingsregelement zijn ook regels opgenomen die betrekking hebben op verbouwen van gemeenschappelijke delen. Hier onder vallen bijvoorbeeld een dakterras of een uitbouw.

Privé of gemeenschappelijk

Op privé gedeelten is de appartementseigenaar in principe vrij om daar aanpassingen in aan te brengen zonder toestemming van de VVE. Voor gemeenschappelijke zaken en gedeelten moet er altijd toestemming zijn. Ook in het privé gedeelte kunnen gemeenschappelijke  zaken of gedeelten aanwezig zijn. Kozijnen en dragende muren worden bijvoorbeeld gezien als gemeenschappelijk, terwijl het zich bevindt in privé gedeelte. Check dus altijd goed of iets als privé of gemeenschappelijk gezien wordt.

7. Wat als ik al gebouwd heb zonder toestemming van de VvE?

De VVE is niet direct bevoegd om de aanpassing ongedaan te maken. De rechter zal met een vonnis moeten bepalen of de aanpassing aan mag blijven of dat het hersteld moet worden. De VVE kan dus door de rechter gedwongen worden toch in te stemmen met de aanpassing. Eerder hebben we het gehad over de redelijkheid en billijkheid. Aan de hand hiervan zal de rechter toetsen of de VVE toestemming had moeten verlenen. Mocht je al gebouwd hebben, dan kan de rechter dus ook nog achteraf toestemming verlenen.

 

Wil je graag eens sparren over je verbouwplannen met een architect? Plan dan een gratis adviesgesprekje in. Wij beantwoorden al je vragen, bijvoorbeeld over de VvE, en helpen je bij het maken van lastige keuzes.