• Bestaande woning verbouwen?

  Schetsontwerp Verbouwing

  vanaf €120,- incl btw

  Bouwtekening Verbouwing

  vanaf €495,- incl btw

 • Nieuwe woning bouwen?

  Schetsontwerp Nieuwbouw

  vanaf €1000,- incl btw

  Bouwtekening Nieuwbouw

  vanaf €2000,- incl btw

 • Klanten ervaringen

  Geen data gevonden, controleer je Klantenvertellen instellingen

De 4 belangrijkste redenen om een ontwerp voor je verbouwing te laten maken

Schetsontwerp

Een hoofd vol ideeën en wensen hoe je  verbouwing er uit moet komen te zien. Een Pinterest map vol referenties, maar nog geen idee hoe je al deze elementen kan samenbrengen en vertalen naar iets tastbaars. Deze fase wordt ook wel de schetsontwerpfase genoemd. Dit is de omslagpunt waar de gedachtes plaats maken voor de ruwe krabbels om uiteindelijk te komen tot een gedegen ontwerp die past binnen de verbeeldingen en wensen die je voor ogen hebt. 

Na het schetsontwerp volgt het voorlopige ontwerp en het definitieve ontwerp. Voor grotere bouwprojecten worden meestal ook bestektekeningen en werktekening gemaakt. Voor kleinere verbouwingen is dit vaak niet nodig.

Dit betekend dan ook dat het schetsontwerp misschien wel de belangrijkste fase is voor je verbouwing. Helaas wordt het belang van een schetsontwerp bij een verbouwing veel te vaak onderschat. Dit omdat de meeste mensen vol gefocust op hun bouwbudget er voor kiezen om juist in deze fase te besparen op kosten. Of wel de toegevoegde waarde er niet van inzien. 

Middels deze blog wil ik jullie meenemen wat het belang is van het schetsontwerp voor je verbouwing en wat voor positieve of negatieve gevolgen bepaalde keuzes hebben in deze fase. 

Wat is een schetsontwerp?

Een schetsontwerp, in sommige gevallen ook wel een ontwerptekening genoemd. Is de eerste tekening die wordt gemaakt in het tekenproces. Een schetstekening wordt bij ArchitectDirect altijd door een architect gemaakt en is een vertaling van al je ideëen en wensen. Ook wel je programma van eisen genoemd. Het is een schets die je programma van eisen in beeld brengt. Gedurende het maken van het schetsontwerp bespreek jij samen met de architect wat de mogelijkheden zijn van de verbouwing. 

Wat is de waarde van een schetsontwerp? 

Het schetsontwerp wordt voor jou als opdrachtgever uitgewerkt. Alleen is het niet alleen de vertaling van een idee maar biedt het juist de mogelijkheid voor de opdrachtgever om een dialoog aan te gaan met de architect. Het moet dan ook juist gezien worden als een moment waar verschillende inzichten en ideeen samen komen ten goede van het ontwerp. Wat resulteert in het plaatje welke ruimte biedt voor al je ideeen en wensen. 

Naast dat het schetsontwerp ‘het plaatje’ duidelijk weer geeft is dit ook het moment om samen met de architect te toetsen of het beoogde bouwbudget voldoende ruimte biedt om al jullie ideeen te realiseren. Is het ook reëel wat er is getekend. Dus als het volume zich aftekent, de materialisering duidelijk wordt en de belangrijkste maten globaal worden bepaald zal het moment zijn dat de architect inzichten kan delen omtrent de haalbaarheid welke eventueel onderbouwt kunnen worden met een grove bouwkostenraming. 

Het belangrijkste is nog wel dat het schetsontwerp duidelijk en interpreteerbaar is voor de vakmensen die in de vervolgfases het schetsontwerp als onderlegger gebruiken om onder andere de bouwtekeningen en constructierapport mee op te zetten. 

Waar bestaat het schetsontwerp uit?

Dit kan nog al verschillen. Vaak wordt dit bepaald door het doel waarvoor je het ontwerp nodig hebt. Vaak wordt de inhoud van het schetsontwerp daarom in onderling overleg vastgelegd. In de meeste gevallen is het een onderzoekende fase waar de belangrijkste uitgangspunten worden uitgewerkt. Hierin bestaat een verschil wat vereist is en wat gewenst is. Vaak wordt hier een samenhang in gezocht.

In de volgende gevallen zijn er een aantal eisen waar een schetsontwerp uit dient te bestaan. Allereerst wanneer het schetsontwerp is bedoeld om als onderlegger gebruikt te worden voor een bouwtekening. En een schetsontwerp welke bedoeld is om in te dienen bij de gemeente om middels een conceptaanvraag de haalbaarhied ervan te laten toetsen. Benieuwd naar welke stukken er aangeleverd dienen te worden bij het maken van een schetsontwerp? Lees dan verder in deze blog ‘’Zelf een schetsontwerp maken?’’

Waar bestaat een schetsontwerp van Architectdirect uit?

Zoals je wellicht al is opgevallen is er een duidelijke verschil in wat vereist is aan tekeningen en wat Architectdirect oplevert aan tekeningen. Dit is een bewuste keuze geweest omdat wij als Architecten het belangrijk vinden dat je een zo goed mogelijk beeld krijgt van je verbouwing. Door onze ervaringen hebben we er daarom voor gekozen om extra diensten toe te voegen zodat je je verbouwing voor realisatie kan ervaren en hiermee nog de mogelijkheid creeert om kleine wijzigingen aan te brengen welke kosten technisch nog geen consequenties hebben op het bouwbudget.

Dit doen we onder andere door de woning in zijn geheel in 3D te modelleren. Hiermee kunnen we in een vroeg stadium mogelijke complexe constructies in kaart brengen en eventueel vermijden. Ook Leveren wij een Virtual 3D model aan waar jij als klant kan ervaren hoe je woning er na realisatie uit komt te zien. Dit komt ten goede voor het ontwerp omdat er op de kleinste schaal verfijning kan worden gezocht en geen ruimte overlaat voor interpretatiefouten tijdens de realisatiefase.   

4 redenen waarom je een schetsontwerp moet laten maken?

Zelf een ontwerp maken voor je verbouwing is iets wat vaak wordt overwogen om geld of tijd te besparen in het tekenproces. Echter zien we dat deze fase heel erg wordt onderschat. Er is altijd de mogelijkheid om zelf een schetsontwerp aan te leveren. Het is wel belangrijk om in te zien wat voor consequenties dit met zich mee brengt. Hieronder licht ik een aantal mogelijke redenen waarom een schetsontwerp wel of niet door een architect te laten maken.  

1. Financiële overweging: 

Een van de meest voorkomende redenen waarom een schetsontwerp niet wordt afgenomen, is geld. Bij de meeste bureau’s is het schetsontwerp een aparte fase welke ook los wordt begroot. Bij Architectdirect hebben we besloten om er voor te kiezen dat het voor een opdrachtgever geen financieel voordeel oplevert wanneer er geen schetsontwerp wordt afgenomen. Dit heeft alles te maken met de zorg die we hierin willen dragen. Door de ervaring die we de afgelopen jaren op hebben mogen doen weten we dat het schetsontwerp de basis is van een vlekkeloze proces voor het verkrijgen van een vergunning. En hiermee wordt voorkomen dat er onnodige meerwerk in rekening wordt gebracht in een latere fase.  

2. Doorlooptijd

In eerste instantie levert het zelf aanleveren van een schetsontwerp tijdwinst op, er van uitgaande dat het schetsontwerp volledig is. Dit houdt in dat er bepaalde inhoudelijke eisen zijn waar een schetsontwerp uit dient te bestaan om deze als onderlegger te gebruiken voor de bouwtekening. Helaas is vaak omdat het schetsontwerp 2D is opgezet de complexiteit nog niet in kaart gebracht. En dit gevolgen heeft in de 2e fase waar de bouwtekening wordt uitgewerkt. De kans is aanwezig dat het project hierdoor on hold moet komen te staan omdat het ontwerp zoals aangeleverd niet uitgevoerd kan worden. Dit brengt achteraf teleurstellingen en wel tijdverlies met zich mee daarom wordt het tekenwerk bij Architectdirect in alle fases in 3D gemodelleerd. Dit heeft als voordeel dat er al in het schetsontwerpfase de hele woning in 3D wordt uitgetekend. En hiermee de kans op onvoorziene complexiteit verkleind wordt. 

3. Andere inzichten

Een verbouwing aan je woning is niet iets wat dagelijks op je pad komt. Het gaat vaak om referentiebeelden en programmawensen die samen in een ontwerp vertaald worden. Het is altijd mooi om te zien hoe de opdrachtgever deze vertaling op papier zet. Het is belangrijk dat de verbouwing een toegevoegde waarde is op de bestaande woning. Er wordt daarom geadviseerd om samen met de architect, welke dagelijks met zijn vak bezig is, een dialoog aan te gaan hoe de uitgangspunten zoals opgegeven vertaalt kunnen worden in een zo efficient mogelijk ontwerp. Door het schetsontwerp niet af te nemen wordt de kans op een zo optimaal mogelijke verbouwing verkleind. 

4. Verantwoordelijkheden 

Door zelf zorg te dragen voor het schetsontwerp komen de ontwerpverantwoordelijkheden bij de opdrachtgever te liggen. Dit betekend dat mogelijke aanpassingen op ontwerpniveau altijd als meerwerk worden uitgewerkt. Om te voorkomen dat je onvoorziene kosten moet maken is het aan te raden om het ontwerpveranwtoordelijkheid bij de architect neer te leggen door het afnemen van een schetsontwerp. Hiermee zullen specifieke ontwerpkeuzes worden getoetst aan de regelgeving om mogelijke consequenties in een voor stadium in kaart te brengen om zo de kans tot een negatief advies van bijvoorbeeld een welstandscommissie te minimaliseren. 

Schetsontwerp kostenbesparend?

Zoals eerder benoemd is een schetsontwerp de basis van iets groots. Hoe eerder er wordt nagedacht over mogelijke complexiteit of wel esthetische uitgangspunten. Heeft dit positief effect op alle fases die hierna volgen van bouwtekening tot aan realisatie van de verbouwing. In deze fase zijn aanpassingen makkelijker te verwerken en een kleinere impact op de begroting. Hoe later in het traject er wijzigingen moeten worden aangebracht des te groter de impact op de begroting. Hierdoor biedt het schetsontwerpfase juist de mogelijkheid om onderzoekende houding aan te nemen en hiermee de kans op verassingen zo klein mogelijk worden gehouden.  

Zelf een schetsontwerp maken?

Heb je zelf al een schetsontwerp gemaakt en je bent er vrij wel zeker van dat dit de vertaling is van jullie verbouwing, dan zijn er een aantal toetsingscriteria waar deze aan moet voldoen. Hieronder een korte toelichting waar het schetsontwerp uit moet bestaan:

 • Compleet archief van de bestaande woning
 • Nieuwe toestand van de te verbouwen verdiepingen 
 • Nieuwe Doorsnede tpv de te verbouwen verdiepingen
 • Nieuwe Gevelaanzichten 
 • Nieuwe Situatietekening 
 • Kleur en materiaalstaat van de nieuw toe te passen materialen
 • Productspecificatie(s) optioneel

Alle bovenstaande tekeningen dienen voldoende gemaatvoerd te zijn. 

Benieuwd wat de kosten zijn voor een schetsontwerp van je verbouwing?